Сургууль маань Шинжлэх ухааны хичээлүүдээ сонирхолтой, ойлгомжтой, энгийн, хялбар аргаар ойлгуулахын тулд олдоц ихтэй ашиглахад хялбар материалууд ашиглан явуулдаг билээ. Сурагчдадаа зориулж "SCIENCE SHOW" шинжлэх ухааны туршилтуудаа танилцуулж байна.