Цахлгаан энерги дулааны энергид хувирдаг зүй тогтлыг ашиглан батарей, нихром утас, зайрмагны ишнүүд ашиглан жижиг оврын хөөс зүсэгч хийж чаддаг болсноор сурагчид маань цаашид нимгэн хөөсөнцрөөр шинийг зохион бүтээж туршин ирээдүйн алдартай зохион бүтээгч инженерүүд болох болно.