Хүүхдүүдээ өнөө үеийн бидний өдөр тутам хэрэглэдэг бүхий л цахилгаан хэрэгсэл дотор цахилгаан соронзон байнга ашиглагдаж байдаг. Иймээс та нартаа хамгийн энгийн аргаар хэрхэн цахилгаан соронзон хийж болохыг үзүүлж байна.