Хэрэглэсэн зайрмагны иш, дууссан асаагуур зэргийг ашиглан энгийн цахилгаан хэлхээний элементүүдийг бүтээж цахилгаан хэлхээг өөрийн хүссэнээр угсарч цахилгааны хэлхээг судлах