Ямарч биеийн хувьд түүнийг тогтвортой тэнцвэртэй байлгаж чадах цорын ганц цэг олддог бөгөөд түүнийг хүндийн төв гэнэ. Хүндийн төвийн туршилт үнэхээр гайхмаар шүү.