Хүчил, шүлт,  давсны уусмал нь цахилгаан гүйдлийг маш сайн дамжуулахаас гадна химийн урвалын дүнд эерэг сөрөг ионууд үүссэнээр цахилгаан үүсгэгч болж чаддаг. Үүнийг энэхүү туршилтаар батлан харууллаа.